navigasjon

KJÆRLEIK

- Kjærleik?
Ulmande uro.
Vårbrus! - Flaum -.
Tærande lengt.

Kjærleik -.
mjuke draumar.
Glede! - Sorg -.
Tankar på flukt.

Tjora tanken!
Stansa draumen!
Fengsla lengten -!
Stoppa flaumen!

Nyttelaust -. Fåfengt -.
- Kjærleik -.

- Gunvor Norum

[ Tilbake ]

__________________________________________________
Denne siden er laget av Ellen Dahl. Sist oppdatert: 02.09.2001