navigasjon

DET ER LETT Å VÆRE LÆRER

Du skal:

Det er lett å være lærer, du skal alltid:

[ Tilbake ]

__________________________________________________
Denne siden er laget av Ellen Dahl. Sist oppdatert: 02.09.2001