navigasjon

EN LEGENDE

- Jeg låner dere to en stund et barn jeg har, sa Gud.
- Hold av han mens han er her på jord.
Og gråt når han får bud
om å reise hit til meg igjen.
Det kan gå tyve år,
seks eller sju, men til det skjer,
la han få gode kår!
Han bringer smil og glede med,
og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol og puster sorgen bort.
Han kan ikke bli for godt, på Jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der før turen er forbi.
Jeg så meg rundt hele Jorden
etter en lærer god.
Og fremst blant kvinner og menn
der så jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet til denne lille venn
og ikke hate meg når jeg
skal ta han hjem igjen?
Jeg synes jeg hørte dem si:
- Skje din vilje Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt
om sorgen enn blir stor.
Vi gir han ly og kjærlighet den tid du, Herre, vil.
Og takker deg for lykken vår så lenge vi er til.
Og kaller englene på han før noen tenker så,
skal vi stå rak i sorgens stund
og prøve å forstå.

[ Tilbake ]

__________________________________________________
Denne siden er laget av Ellen Dahl. Sist oppdatert: 02.09.2001